• MA NASY'ATUL MUTA'ALLIMIN
  • Gapura Timur Gapura Sumenep Madura

KEPUTUSAN KEPALA MA NASY’ATUL MUTA’ALLIMIN TENTANG PENETAPAN KENAIKAN KELAS PESERTA DIDIK KELAS X SAMPAI KELAS XI TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020

KEPUTUSAN KEPALA MA NASY’ATUL MUTA’ALLIMIN

Nomor : 101/Ma.05.37.502/PP.01.1/06/2020

 

TENTANG

PENETAPAN KENAIKAN KELAS PESERTA DIDIK  KELAS X  SAMPAI  KELAS XI

TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020

 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

 

Kepala MA Nasy’atul Muta’allimin

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Penyelenggaraan Pembelajaran dan Penilan Hasil Belajar Bagi Peserta Didik Kelas X  s.d. Kelas XI  Tahun Pelajaran 2019 / 2020.

   

b.

bahwa sehubungan pada diktum di atas perlu ditetapkan tentang Kenaikan Kelas bagi Peserta Didik Kelas X  s.d. Kelas XI Tahun Pelajaran 2019 / 2020.

       

Mengingat

:

1.

Undang-Undang R I  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

   

2.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

   

3.

Permendikbud Nomor 20, 21, 22, 23 dan 24 Tahun 2016 tentang  SKL, SI, St Proses, dan St Penilaian

Memperhatikan

:

Hasil Rapat Dewan Guru MA Nasy’atul Muta’allimin tanggal 17 Juni 2020

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

   

Pertama

:

Peserta Didik Kelas X  sampai dengan Kelas XI yang telah mengikuti Pembelajaran, Penilaian Hasil Belajar dan telah memenuhi atau melebihi Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal    (KKM) dan ketentuan persyaratan lainnya maka dinyatakan naik kelas  sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

:

Peserta Didik Kelas X  sampai dengan Kelas XI yang telah mengikuti Pembelajaran dan Penilaian Hasil Belajar tetapi belum atau kurang memenuhi Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal     (KKM) dan ketentuan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan sekolah, maka dinyatakan  tidak naik kelas  sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga

:

Peserta Didik yang dinyatakan naik kelas dan yang tidak naik kelas berhak untuk menerima buku laporan penilaian ( buku raport ).

Keempat

:

Peserta Didik yang dinyatakan tidak naik kelas dapat atau masih diberi kesempatan untuk mengulang di kelas semula pada tahun pelajaran berikutnya.

Kelima

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

                                                Ditetapkan di              : Gapura

                                                Pada Tanggal              : 17  Juni  2020 

 

Tembusan dikirim Yth:

1.Ketua Yayasan Nasy’atul Muta’allimin ;

2.Pengawas Madrasah

 

 

 

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA MA NASY’ATUL MUTA’ALLIMIN

Nomor : 101/Ma.05.37.502/PP.01.1/06/2020

TENTANG PENETAPAN KENAIKAN KELAS PESERTA DIDIK  KELAS X  SAMPAI  KELAS XI

TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020

 

NOMOR

NAMA

Kelas

Rata Rata Nilai

ABSENSI

Ket

Urt

Ind.

A

I

S

1

19.2667

ASYRAFUL UMAM

X-AGAMA/1

75.58

 

0.75

 

NAIK  KELAS

2

19.2669

FATHOR RAHMAN

X-AGAMA/1

66.69

4.75

1.50

8.50

NAIK  KELAS

3

19.2670

KHAIRUL UMAM

X-AGAMA/1

78.58

0.25

1.50

 

NAIK  KELAS

4

19.2671

LAILATUL QADRI

X-AGAMA/1

80.00

0.50

0.75

0.75

NAIK  KELAS

5

19.2672

M. WARTSIL WIDAD

X-AGAMA/1

75.58

1.25

0.75

7.00

NAIK  KELAS

6

19.2673

MAS'ODI

X-AGAMA/1

81.32

     

NAIK  KELAS

7

19.2674

MOH, FAIZAL

X-AGAMA/1

72.90

1.25

 

3.75

NAIK  KELAS

8

19.2675

MOH. ABBADI

X-AGAMA/1

72.11

3.00

   

NAIK  KELAS

9

19.2676

MOH. AQIL

X-AGAMA/1

78.16

 

0.75

 

NAIK  KELAS

10

19.2677

MOH. HARIYANTO

X-AGAMA/1

73.00

0.75

2.75

1.00

NAIK  KELAS

11

19.2678

MOH. IMRAN

X-AGAMA/1

70.79

1.75

0.50

3.00

NAIK  KELAS

12

19.2679

MOH. NAWAFIL

X-AGAMA/1

78.11

0.25

   

NAIK  KELAS

13

19.2680

MUHAMMAD SULAIMAN

X-AGAMA/1

69.37

4.00

2.50

2.25

NAIK  KELAS

14

19.2682

RIZAL HALIM

X-AGAMA/1

69.90

   

7.00

NAIK  KELAS

15

19.2683

SARIF HIDAYATULLAH

X-AGAMA/1

72.58

0.50

2.00

6.75

NAIK  KELAS

16

19.2684

SUTRISNO

X-AGAMA/1

77.64

 

1.00

 

NAIK  KELAS

17

19.2685

ZAINUL FAIS

X-AGAMA/1

71.11

1.00

0.75

1.75

NAIK  KELAS

18

18.2589

AHMAD IFRAZY

X-AGAMA/1

68.22

     

TIDAK NAIK  KELAS

19

18.2542

WIDAYANTI

X-AGAMA/2

79.43

0.25

 

1

NAIK  KELAS

20

19.2686

ALFI FAJRIN NAFAROH

X-AGAMA/2

78.06

0.25

 

1

NAIK  KELAS

21

19.2687

BILLAH WATSIQOH

X-AGAMA/2

75.64

   

2.75

NAIK  KELAS

22

19.2688

FATINATUS SILFIYAH

X-AGAMA/2

76.58

0.25

   

NAIK  KELAS

23

19.2689

FINA RAHMATILLAH FITRI

X-AGAMA/2

79.27

0.25

0.75

 

NAIK  KELAS

24

19.2690

FITRATUL QAYYIMAH

X-AGAMA/2

76.64

0.25

   

NAIK  KELAS

25

19.2692

AIMMATUN NISA' SALSABILA

X-AGAMA/2

81.90

0.5

   

NAIK  KELAS

26

19.2693

LAIFATUL LAIMA

X-AGAMA/2

77.64

   

1.5

NAIK  KELAS

27

19.2695

LINDA SARI

X-AGAMA/2

78.53

   

4.25

NAIK  KELAS

28

19.2696

MAFTUHATUL MILADIA

X-AGAMA/2

77.95

 

0.25

1.75

NAIK  KELAS

29

19.2697

NORA MAULIDIYA SIKA HOSYATILLAH

X-AGAMA/2

78.69

   

1

NAIK  KELAS

30

19.2698

NOVITA

X-AGAMA/2

77.64

   

0.25

NAIK  KELAS

31

19.2700

NURUL QOMARIYAH

X-AGAMA/2

77.00

   

4.25

NAIK  KELAS

32

19.2701

SEVTIANA DWIYANTI

X-AGAMA/2

78.16

   

3.25

NAIK  KELAS

33

19.2702

SEVTIANI DWININGSIH

X-AGAMA/2

78.06

   

4.25

NAIK  KELAS

34

19.2703

SITI KHALIFAH

X-AGAMA/2

79.58

0.25

 

0.25

NAIK  KELAS

35

19.2704

SITI KHOLISA

X-AGAMA/2

77.64

0.25

   

NAIK  KELAS

36

19.2705

SRI MELADIA PUTRI

X-AGAMA/2

77.64

0.25

1

1

NAIK  KELAS

37

19.2706

WAZILATUL ILMI

X-AGAMA/2

78.74

0.25

0.25

1.5

NAIK  KELAS

38

19.2707

WINDARI

X-AGAMA/2

75.11

   

0.5

NAIK  KELAS

39

19.2708

A. SYAIBANI AM

X-IPS/1

74.11

 

1

 

NAIK  KELAS

40

19.2709

ACH. BAKIRI FAUZIYA

X-IPS/1

63.64

6.25

3.75

5.75

NAIK  KELAS

41

19.2710

ACH. ZAINUR ROSI

X-IPS/1

65.11

2.75

1.5

1.5

NAIK  KELAS

42

19.2711

ACH.SAIFUL BAHRI

X-IPS/1

71.22

   

5

NAIK  KELAS

43

19.2712

AGIL MUNAWAR

X-IPS/1

63.95

6.75

1.25

6.25

NAIK  KELAS

44

19.2717

AINUR RAHMAN

X-IPS/1

71.64

0.5

1

4

NAIK  KELAS

45

19.2718

AJIK PURNAEDI

X-IPS/1

68.37

0.75

1.75

2.25

NAIK  KELAS

46

19.2719

ANDI MUSTHOFA

X-IPS/1

66.79

6.75

 

1.25

NAIK  KELAS

47

19.2720

BADRUL MUNIR

X-IPS/1

70.00

 

1

11.25

NAIK  KELAS

48

19.2721

DIMAS AGUNG PRAYOGA

X-IPS/1

63.43

12.25

2

6.75

TIDAK NAIK  KELAS

49

19.2722

FAIQ ABRARI

X-IPS/1

76.48

0.25

0.5

 

NAIK  KELAS

50

19.2723

IDAN TAULID

X-IPS/1

74.58

   

5.25

NAIK  KELAS

51

19.2724

IMAM SUYUTI

X-IPS/1

64.85

1.5

 

25.25

NAIK  KELAS

52

19.2725

JAZILURRAHMAN

X-IPS/1

71.69

 

1.25

0.75

NAIK  KELAS

53

19.2727

KHAIRUL YAQIN

X-IPS/1

70.95

   

8.5

NAIK  KELAS

54

19.2728

KHOLILUL AKBAR

X-IPS/1

69.16

 

0.75

1

NAIK  KELAS

55

19.2729

KHOMAIDI

X-IPS/1

72.37

0.5

   

NAIK  KELAS

56

19.2730

M. FITHRI IMAN

X-IPS/1

72.85

0.25

 

0.75

NAIK  KELAS

57

19.2731

MISBAHOL MUNIR

X-IPS/1

68.48

4.5

2.25

5.75

NAIK  KELAS

58

19.2732

MOH. ANWARI

X-IPS/1

65.90

2

1.75

4.5

NAIK  KELAS

59

19.2733

NOR MUHAMMAD RUSLI

X-IPS/1

67.16

0.75

   

NAIK  KELAS

60

19.2734

RIFAL RHOMADONI

X-IPS/1

68.95

4

 

8.5

NAIK  KELAS

61

19.2736

SYAFIKUR RAHMAN

X-IPS/1

61.90

6.5

1.5

0.5

NAIK  KELAS

62

19.2758

PUJI UTOMO ANGGORO

X-IPS/1

68.11

   

2

NAIK  KELAS

63

19.2837

AHMAD WALADI ZUHRA WARDI

X-IPS/1

62.27

2

3

11.5

NAIK  KELAS

64

19.2838

AHMAD HIDATUR ROFIQI

X-IPS/1

64.43

2

0.25

4.75

NAIK  KELAS

65

19.2841

ALAIKAL MUBAROK

X-IPS/1

65.90

 

0.5

1

NAIK  KELAS

66

19.2737

A. JALIL

X-IPS/2

69.90

0.25

 

1.00

NAIK  KELAS

67

19.2739

ROHEM

X-IPS/2

63.95

2.75

3.00

2.25

NAIK  KELAS

68

19.2740

ACH. FAISOL

X-IPS/2

66.37

2.00

1.75

3.50

NAIK  KELAS

69

19.2741

ACH. SULAIMAN

X-IPS/2

68.43

1.25

3.25

7.00

NAIK  KELAS

70

19.2743

ANWARUL MUFID

X-IPS/2

70.00

0.75

2.00

6.00

NAIK  KELAS

71

19.2745

FERI IRAWAN

X-IPS/2

70.53

0.75

1.25

8.25

NAIK  KELAS

72

19.2746

FERI RAMADLANI

X-IPS/2

68.85

3.75

 

5.75

NAIK  KELAS

73

19.2747

IBNU KHALID

X-IPS/2

71.90

0.25

 

9.75

NAIK  KELAS

74

19.2748

IKLI FAIQ HILMI

X-IPS/2

67.48

0.50

0.75

12.00

NAIK  KELAS

75

19.2749

INSANO KAMIL

X-IPS/2

67.85

0.75

0.25

11.00

NAIK  KELAS

76

19.2750

KHAIRUL JAMAL

X-IPS/2

65.85

7.00

0.50

6.75

NAIK  KELAS

77

19.2752

MOH. KHAIRUL UBET

X-IPS/2

66.53

2.00

0.75

2.50

NAIK  KELAS

78

19.2754

MUHAMMAD SAJJAD

X-IPS/2

65.37

2.00

1.25

10.75

NAIK  KELAS

79

19.2755

MOHAMMAD AINUL HAKKI

X-IPS/2

63.43

7.00

0.50

5.50

NAIK  KELAS

80

19.2757

MUHAMMAT ROYHAN

X-IPS/2

68.22

1.50

1.50

2.75

NAIK  KELAS

81

19.2759

RIFDI BUDIONO

X-IPS/2

71.79

   

2.75

NAIK  KELAS

82

19.2760

RIFQIL KHOLUQ

X-IPS/2

68.16

2.25

0.25

1.00

NAIK  KELAS

83

19.2761

ROID SHOFI

X-IPS/2

68.90

1.25

1.75

0.75

NAIK  KELAS

84

19.2762

SYAIFUL BAHRI

X-IPS/2

67.32

6.00

2.75

1.75

NAIK  KELAS

85

19.2763

YUSRIL RISQI

X-IPS/2

63.69

4.25

1.75

1.75

NAIK  KELAS

86

19.2764

ZAIFUL BAKRI

X-IPS/2

70.58

 

3.25

 

NAIK  KELAS

87

19.2825

AINUR ROZIQI

X-IPS/2

68.58

2.75

3.00

5.00

NAIK  KELAS

88

19.2833

SAIFUL

X-IPS/2

69.43

0.50

 

7.50

NAIK  KELAS

89

19.2834

MOH. AFIF MU'TAZIM BILLAH

X-IPS/2

70.79

0.25

0.25

2.50

NAIK  KELAS

90

19.2835

MOH. USTMAN ATHAILLAH

X-IPS/2

74.27

0.50

1.00

6.50

NAIK  KELAS

91

19.2843

UBAIDILLAH

X-IPS/2

47.64

8.50

 

6.25

TIDAK NAIK  KELAS

92

19.2765

AMELIYAH

X-IPS/3

72.37

   

5.50

NAIK  KELAS

93

19.2766

ASIKA ROSALINA

X-IPS/3

77.74

 

0.25

6.25

NAIK  KELAS

94

19.2767

CINDY ARLITA DELVINA

X-IPS/3

73.32

 

1.00

1.25

NAIK  KELAS

95

19.2768

DEWI NURSANTI

X-IPS/3

77.58

 

1.50

2.50

NAIK  KELAS

96

19.2769

EKA APRILIA PUTRI

X-IPS/3

75.43

   

2.75

NAIK  KELAS

97

19.2770

EVATUL HARISA

X-IPS/3

73.16

 

0.50

4.00

NAIK  KELAS

98

19.2771

FADHILATUL KAMILIYAH

X-IPS/3

74.37

   

1.75

NAIK  KELAS

99

19.2772

FITRIYANI

X-IPS/3

72.74

 

0.50

4.00

NAIK  KELAS

100

19.2773

FITRIYATUL HASANAH

X-IPS/3

70.58

   

3.00

NAIK  KELAS

101

19.2774

HALISA

X-IPS/3

73.74

 

1.00

3.25

NAIK  KELAS

102

19.2775

IKLIMA

X-IPS/3

76.32

 

0.75

 

NAIK  KELAS

103

19.2776

INDAH NURLAILATUS SYAHADHATINA

X-IPS/3

78.27

   

0.75

NAIK  KELAS

104

19.2777

INDRI ATIYA

X-IPS/3

74.43

   

4.00

NAIK  KELAS

105

19.2778

JELITA

X-IPS/3

74.16

     

NAIK  KELAS

106

19.2780

LATIFATUL MUKARROMAH

X-IPS/3

76.53

     

NAIK  KELAS

107

19.2781

LISAMAWATI

X-IPS/3

68.00

   

1.50

NAIK  KELAS

108

19.2782

LISAYANTI

X-IPS/3

75.58

 

0.50

6.75

NAIK  KELAS

109

19.2783

LYAKALILA GHITRIFIYAH

X-IPS/3

75.85

   

1.25

NAIK  KELAS

110

19.2784

MAHDIYATUN

X-IPS/3

74.85

   

1.50

NAIK  KELAS

111

19.2785

MAMLUATUL KHAIRAH

X-IPS/3

77.69

   

4.00

NAIK  KELAS

112

19.2786

MANIYA

X-IPS/3

71.32

     

NAIK  KELAS

113

19.2787

MAULIDATUN NAVILAH

X-IPS/3

74.64

   

7.75

NAIK  KELAS

114

19.2788

MAWADDATUS ZEHROH

X-IPS/3

71.43

 

0.75

3.00

NAIK  KELAS

115

19.2790

ROFIQATUL JANNAH

X-IPS/3

76.11

 

0.50

1.50

NAIK  KELAS

116

19.2791

SEPTI WULANSARI

X-IPS/3

73.64

   

7.00

NAIK  KELAS

117

19.2792

SINDIYANTIKA

X-IPS/3

71.95

     

NAIK  KELAS

118

19.2793

SITI NUR AISYAH

X-IPS/3

72.16

   

4.50

NAIK  KELAS

119

19.2794

SITI ROMLAH

X-IPS/3

73.69

   

0.50

NAIK  KELAS

120

19.2795

ANALISA

X-IPS/4

73.22

0.25

 

1.50

NAIK  KELAS

121

19.2796

ANNISAUT THOYYIBAH

X-IPS/4

72.27

0.25

 

5.50

NAIK  KELAS

122

19.2797

DESI HIDAYATI

X-IPS/4

73.32

0.25

   

NAIK  KELAS

123

19.2798

DINA

X-IPS/4

70.32

0.50

 

3.25

NAIK  KELAS

124

19.2799

DINA INTAN KRISTIM

X-IPS/4

67.79

0.50

 

1.00

NAIK  KELAS

125

19.2800

DISKA DAMAYANTI

X-IPS/4

72.64

1.25

 

5.00

NAIK  KELAS

126

19.2801

ERVIANA

X-IPS/4

72.74

0.25

 

7.50

NAIK  KELAS

127

19.2802

EVA YULIYANA

X-IPS/4

73.00

0.25

0.25

1.75

NAIK  KELAS

128

19.2803

HOLIDATUL HASANAH

X-IPS/4

69.11

1.25

 

10.25

NAIK  KELAS

129

19.2804

ISTIANAH

X-IPS/4

59.32

23.25

0.75

1.50

TIDAK NAIK  KELAS

130

19.2807

KAMILATUL JANNAH

X-IPS/4

76.16

0.25

 

4.75

NAIK  KELAS

131

19.2808

LAILATUZ ZAHRA

X-IPS/4

71.11

 

0.75

2.50

NAIK  KELAS

132

19.2809

LU'LUATUL MAISARO

X-IPS/4

74.48

0.25

   

NAIK  KELAS

133

19.2810

MAGHFIROH

X-IPS/4

76.43

0.25

   

NAIK  KELAS

134

19.2811

MASRUFAH

X-IPS/4

71.64

0.25

 

0.75

NAIK  KELAS

135

19.2812

MILAWATI

X-IPS/4

71.11

0.25

 

9.75

NAIK  KELAS

136

19.2814

NADZIFATUN RA'ISA

X-IPS/4

74.27

0.25

   

NAIK  KELAS

137

19.2816

NOVI NAFILA

X-IPS/4

74.22

0.25

 

1.50

NAIK  KELAS

138

19.2817

NUR HALINAH

X-IPS/4

65.27

1.50

 

2.75

NAIK  KELAS

139

19.2819

SINDIKA ALFAIDAH

X-IPS/4

71.95

0.50

0.50

2.25

NAIK  KELAS

140

19.2821

SITI NUR KHALIZAH

X-IPS/4

64.06

0.25

 

11.25

NAIK  KELAS

141

19.2822

SOFIATUN LAILY

X-IPS/4

71.16

     

NAIK  KELAS

142

19.2823

SUSILOWATI

X-IPS/4

71.00

0.25

0.75

10.00

NAIK  KELAS

143

19.2824

ZAHRATUL QAYYIMAH

X-IPS/4

73.06

0.25

   

NAIK  KELAS

144

19.2836

SITI NUR FAIKA

X-IPS/4

79.27

0.25

 

1.00

NAIK  KELAS

145

19.2844

QURROTUL AINI

X-IPS/4

65.53

   

1.00

NAIK  KELAS

146

18.2587

ABD. MUHSIN

XI-AGAMA/1

66.37

0.25

2.75

5.50

NAIK  KELAS

147

18.2588

ABDUL WARITS

XI-AGAMA/1

72.11

   

0.50

NAIK  KELAS

148

18.2590

FAIZUN AL-FADIL

XI-AGAMA/1

64.69

1.25

3.00

5.25

NAIK  KELAS

149

18.2591

FARDAN

XI-AGAMA/1

70.37

1.75

3.25

1.75

NAIK  KELAS

150

18.2592

FAZLUR RAHMAN

XI-AGAMA/1

74.74

     

NAIK  KELAS

151

18.2593

HAMDANI

XI-AGAMA/1

70.00

1.25

0.50

3.00

NAIK  KELAS

152

18.2594

HORRIYANTO

XI-AGAMA/1

68.79

0.25

2.50

0.75

NAIK  KELAS

153

18.2595

JAILANI

XI-AGAMA/1

64.95

1.50

0.50

10.25

NAIK  KELAS

154

18.2597

M. ZAINUL MUTTAQIN

XI-AGAMA/1

76.48

     

NAIK  KELAS

155

18.2598

MAYMUN

XI-AGAMA/1

70.95

 

1.00

 

NAIK  KELAS

156

18.2599

MOH. NAFIRIL HIJAZ

XI-AGAMA/1

81.85

 

0.50

 

NAIK  KELAS

157

18.2600

MOH. NURUL WAHYUDI

XI-AGAMA/1

62.58

1.25

 

2.00

NAIK  KELAS

158

18.2601

MOHSIN

XI-AGAMA/1

67.06

 

1.00

1.25

NAIK  KELAS

159

18.2602

MUHAMMAD THAIFUR

XI-AGAMA/1

71.06

 

1.00

0.75

NAIK  KELAS

160

18.2603

ROFI FIRDAUS NUZULA

XI-AGAMA/1

67.74

2.25

0.50

2.25

NAIK  KELAS

161

18.2604

ROFIQUL A'LA

XI-AGAMA/1

59.58

1.75

 

4.00

NAIK  KELAS

162

18.2514

ANISAH HELMI

XI-AGAMA/2

85.43

0.25

0.50

0.25

NAIK  KELAS

163

18.2515

ATIQATUS ZAHROH

XI-AGAMA/2

73.79

0.50

0.75

 

NAIK  KELAS

164

18.2516

DIANATUR ROSYIDA 

XI-AGAMA/2

77.32

   

7.00

NAIK  KELAS

165

18.2517

ELMIRA DAMAYANTI

XI-AGAMA/2

72.85

0.50

0.25

0.50

NAIK  KELAS

166

18.2518

FARIDATUL JANNAH

XI-AGAMA/2

69.74

0.50

1.25

2.50

NAIK  KELAS

167

18.2519

FITRIYATUL HASANAH

XI-AGAMA/2

67.53

   

2.50

NAIK  KELAS

168

18.2520

HARISATUL QIBTIYAH

XI-AGAMA/2

85.69

     

NAIK  KELAS

169

18.2521

IMRATUS SHALIHA

XI-AGAMA/2

77.00

2.00

2.75

8.25

NAIK  KELAS

170

18.2522

INDI SOFIYATUT TAZKIYAH

XI-AGAMA/2

84.48

 

0.25

5.25

NAIK  KELAS

171

18.2523

JAIZAH

XI-AGAMA/2

73.27

 

0.75

1.50

NAIK  KELAS

172

18.2524

KHOMAIROH

XI-AGAMA/2

73.58

 

0.50

 

NAIK  KELAS

173

18.2525

LANA LUTFIKA

XI-AGAMA/2

74.53

   

1.25

NAIK  KELAS

174

18.2526

MADINATUL MUNAWWARAH

XI-AGAMA/2

71.79

 

0.25

 

NAIK  KELAS

175

18.2527

MAESYAROH

XI-AGAMA/2

73.48

     

NAIK  KELAS

176

18.2529

MUSTATIROTUL AENI

XI-AGAMA/2

72.27

0.25

 

1.50

NAIK  KELAS

177

18.2530

NUR FADILAH

XI-AGAMA/2

72.37

 

0.50

2.00

NAIK  KELAS

178

18.2532

NURUL HIDAYATUL JAMILAH

XI-AGAMA/2

78.79

   

0.50

NAIK  KELAS

179

18.2533

NURUL ISNAINI

XI-AGAMA/2

68.53

0.25

0.75

5.50

NAIK  KELAS

180

18.2535

QURRATUL AINI

XI-AGAMA/2

70.85

0.25

   

NAIK  KELAS

181

18.2537

SITI MUNIEFATUR ROFIQOH

XI-AGAMA/2

77.00

   

0.75

NAIK  KELAS

182

18.2538

SAFINATUL JANNAH

XI-AGAMA/2

76.16

 

0.75

2.50

NAIK  KELAS

183

18.2539

SUSIYANA

XI-AGAMA/2

68.79

 

0.75

3.00

NAIK  KELAS

184

18.2540

SYOFIYATUL MILLAH

XI-AGAMA/2

71.64

0.25

   

NAIK  KELAS

185

18.2541

ULFIATUL MA'UNA

XI-AGAMA/2

71.22

 

1.75

0.50

NAIK  KELAS

186

18.2543

YANTIKA WAHYUNI

XI-AGAMA/2

70.90

0.25

1.00

4.25

NAIK  KELAS

187

18.2662

KHAIRATUN NISA'

XI-AGAMA/2

77.58

   

2.25

NAIK  KELAS

188

18.2664

QURRATUL AINI RAHMATILLAH

XI-AGAMA/2

80.00

   

6.00

NAIK  KELAS

189

18.2607

AGUS SHALEH

XI-IPS/1

68.37

0.25

4.50

8.75

NAIK  KELAS

190

18.2610

AHMAT MIZEN

XI-IPS/1

69.00

0.50

1.00

9.50

NAIK  KELAS

191

18.2611

ANDI NAJMI

XI-IPS/1

76.90

 

4.25

1.25

NAIK  KELAS

192

18.2613

FIRMANSAH

XI-IPS/1

62.74

6.25

2.25

5.00

NAIK  KELAS

193

18.2616

IMAM KHOLIK

XI-IPS/1

66.16

2.00

4.00

1.50

NAIK  KELAS

194

18.2620

MOHAMMAD FIKRIYADI

XI-IPS/1

61.64

1.50

2.25

10.00

NAIK  KELAS

195

18.2621

MOH. HAFID SUKRI

XI-IPS/1

75.58

0.50

0.25

 

NAIK  KELAS

196

18.2623

MOH. ROFIDLI

XI-IPS/1

65.74

0.50

1.75

7.00

NAIK  KELAS

197

18.2624

RIZAL MUSLIH

XI-IPS/1

62.90

2.25

1.00

6.25

NAIK  KELAS

198

18.2630

AGUS VIAWAN

XI-IPS/1

60.90

4.50

4.50

0.50

NAIK  KELAS

199

18.2639

MOHAMMAD AMIN HIDAYAT

XI-IPS/1

64.48

1.75

1.00

7.00

NAIK  KELAS

200

18.2649

FAIZ ABRORI

XI-IPS/1

65.48

0.75

0.50

8.50

NAIK  KELAS

201

18.2626

SALMAN AL FARISI

XI-IPS/1

64.27

2.00

0.50

10.75

NAIK  KELAS

202

18.2634

KHAIRUL ANAM

XI-IPS/1

63.95

4.25

 

1.75

NAIK  KELAS

203

18.2635

KHOLIS AL AMIN

XI-IPS/1

64.58

2.00

   

NAIK  KELAS

204

19.2826

HENDRI KURNIAWAN

XI-IPS/1

66.69

0.25

2.25

3.50

NAIK  KELAS

205

19.2829

FAIQURRAHMAN

XI-IPS/1

65.53

1.75

2.75

6.75

NAIK  KELAS

206

17.2433

ABD MUFID

XI-IPS/2

65.27

5.75

1.25

2.50

NAIK  KELAS

207

18.2596

KHOLILULLAH

XI-IPS/2

67.74

1.75

 

8.75

NAIK  KELAS

208

18.2609

AHMAD NAWAFIL ANILLAH

XI-IPS/2

77.16

1.50

1.50

2.25

NAIK  KELAS

209

18.2614

HAFIDZ

XI-IPS/2

76.90

0.50

   

NAIK  KELAS

210

18.2627

A. FARIS AL MUJAZZIR

XI-IPS/2

70.79

3.25

   

NAIK  KELAS

211

18.2628

ABD. WARIS

XI-IPS/2

72.53

0.50

0.50

1.25

NAIK  KELAS

212

18.2629

ACHMAD NURIL HIDAYAT

XI-IPS/2

67.48

0.75

0.50

 

NAIK  KELAS

213

18.2631

ALI FIKRI

XI-IPS/2

69.53

2.00

   

NAIK  KELAS

214

18.2633

HAFIDI

XI-IPS/2

69.95

     

NAIK  KELAS

215

18.2638

MOH. ALI BANUN KALIM

XI-IPS/2

72.58

0.75

 

0.25

NAIK  KELAS

216

18.2641

MOH. SYAFIT

XI-IPS/2

73.74

0.25

   

NAIK  KELAS

217

18.2642

MUHAMMAD JONI

XI-IPS/2

62.74

7.00

3.25

8.25

NAIK  KELAS

218

18.2643

MUHAMMAD NUR HIKAM

XI-IPS/2

70.00

0.75

   

NAIK  KELAS

219

18.2644

RIZQUL FIRDAUS ZUHDI

XI-IPS/2

70.53

     

NAIK  KELAS

220

18.2645

RONI FIRDAUS

XI-IPS/2

71.90

0.50

   

NAIK  KELAS

221

18.2646

ROYHAN ABROR

XI-IPS/2

62.48

1.50

 

1.50

NAIK  KELAS

222

18.2647

YUKI

XI-IPS/2

76.32

 

0.75

3.50

NAIK  KELAS

223

18.2648

ZALIF

XI-IPS/2

68.79

0.50

1.00

0.75

NAIK  KELAS

224

18.2534

PUTRIYATUL JAMILAH

XI-IPS/3

71.79

0.25

   

NAIK  KELAS

225

18.2545

ANIS FITRIYAH

XI-IPS/3

75.53

0.25

1.25

 

NAIK  KELAS

226

18.2546

AWILATUR RASYIDAH

XI-IPS/3

72.64

0.25

 

4.25

NAIK  KELAS

227

18.2547

BARRATUTTAQIYAH

XI-IPS/3

71.74

1.50

1.00

9.00

NAIK  KELAS

228

18.2549

FIRDAUSIS SHOLEHAH

XI-IPS/3

74.32

0.25

 

0.25

NAIK  KELAS

229

18.2550

FITRIANI

XI-IPS/3

76.79

0.25

   

NAIK  KELAS

230

18.2551

FITRIYATUL KAMILAH

XI-IPS/3

76.58

     

NAIK  KELAS

231

18.2552

INISATUL AISYAH

XI-IPS/3

73.79

0.25

   

NAIK  KELAS

232

18.2553

IZZATUL HIKMAH

XI-IPS/3

79.32

0.25

   

NAIK  KELAS

233

18.2554

KHOIRATUL MAHMUDAH

XI-IPS/3

73.43

0.25

   

NAIK  KELAS

234

18.2555

KHOLIFAH

XI-IPS/3

72.00

0.25

1.00

3.00

NAIK  KELAS

235

18.2556

KHALIFATUN NISA'

XI-IPS/3

71.69

0.25

   

NAIK  KELAS

236

18.2557

LAILATUL JAMILA

XI-IPS/3

73.11

0.25

   

NAIK  KELAS

237

18.2558

LAILATUL QAMARIYAH

XI-IPS/3

77.43

0.25

 

3.00

NAIK  KELAS

238

18.2559

LAILATUL QOMARIA (POTERAN)

XI-IPS/3

72.22

0.25

1.75

0.50

NAIK  KELAS

239

18.2560

LAILATUL ROSIDA

XI-IPS/3

73.11

0.25

   

NAIK  KELAS

240

18.2561

LIKA WIDIYANA

XI-IPS/3

73.43

0.25

   

NAIK  KELAS

241

18.2562

MAFLUHATUL MILADIYA

XI-IPS/3

74.22

     

NAIK  KELAS

242

18.2563

MAIMUNATUS ZAINURA

XI-IPS/3

73.53

0.25

   

NAIK  KELAS

243

18.2564

MARIYA ULFAH

XI-IPS/3

71.79

0.25

 

0.25

NAIK  KELAS

244

18.2565

MUZAYYINAH

XI-IPS/3

70.58

0.25

 

5.50

NAIK  KELAS

245

18.2567

NOR FADILAH

XI-IPS/3

71.06

     

NAIK  KELAS

246

18.2568

NORFATILA

XI-IPS/3

71.85

     

NAIK  KELAS

247

18.2569

NUR ISTIANA

XI-IPS/3

75.48

0.25

 

1.00

NAIK  KELAS

248

18.2570

OPILA

XI-IPS/3

71.43

   

1.25

NAIK  KELAS

249

18.2571

QURRATUL AINI

XI-IPS/3

69.58

3.75

 

4.25

NAIK  KELAS

250

18.2572

RIDA

XI-IPS/3

72.58

   

2.00

NAIK  KELAS

251

18.2573

RINA SULTHANUL BASYIRAH

XI-IPS/3

70.37

1.00

   

NAIK  KELAS

252

18.2574

RISMAWATI

XI-IPS/3

80.53

0.25

0.50

4.50

NAIK  KELAS

253

18.2575

ROSIDAH

XI-IPS/3

71.74

5.25

4.00

2.25

NAIK  KELAS

254

18.2577

SA'DANI

XI-IPS/3

75.69

     

NAIK  KELAS

255

18.2579

SITI AISYAH

XI-IPS/3

71.11

0.25

 

2.25

NAIK  KELAS

256

18.2581

SITI NURAINI

XI-IPS/3

65.64

14.75

2.25

2.50

TIDAK NAIK  KELAS

257

18.2582

SITI SRI AYU WAHYUNI

XI-IPS/3

69.95

0.75

   

NAIK  KELAS

258

18.2583

SYAMILATUL HIKMAH

XI-IPS/3

72.69

0.25

 

2.00

NAIK  KELAS

259

18.2584

WINDA

XI-IPS/3

70.90

0.25

 

3.00

NAIK  KELAS

260

18.2585

YUNI FEBRIANTI

XI-IPS/3

60.95

29.00

1.25

6.50

TIDAK NAIK  KELAS

261

18.2658

ANIZETUS ZEIRAH

XI-IPS/3

73.11

0.25

   

NAIK  KELAS

262

19.2831

FAIKATUL LAILA

XI-IPS/3

73.48

0.25

 

1.50

NAIK  KELAS

263

19.2840

USWATUN HASANAH (BANUAJU)

XI-IPS/3

68.85

0.25

 

10.50

NAIK  KELAS

264

19.2842

USWATUN HASANAH (ANDULANG)

XI-IPS/3

69.48

 

1.50

4.75

NAIK  KELAS

 

                                                 Ditetapkan di              : Gapura

                                                 Pada Tanggal               : 17  Juni  2020

 

Tulisan Lainnya
Demokratis, IPNU-IPPNU dan OSIS Nasy’atul Muta’allimin Gapura Gelar Debat Kandidat Pemilihan Ketua

Gapura, NU Online Sumenep Debat Kandidat Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU-IPPNU) Madrasah Aliyah N

06/04/2021 10:04 WIB - Administrator
Mengukuhkan Spiritualitas Dalam Dunia kependidikan

  Tulisan ini hanya catatan ketika saya mengikuti Silaturrahmi Guru dan Ngaji Pendidikan yang diadakan oleh Madrasah Aliyah Nasy’atul Muta’allimin Gapura pada tanggal 1

14/12/2020 10:28 WIB - Administrator
RENSTRA MA NASY’ATUL MUTA’ALLIMIN GAPURA

            Rencana strategis (Renstra) merupakan komponen penting dalam manajemen sebuah organisasi (Kementerian/Lembaga/Perangkat Dae

25/06/2020 09:31 WIB - Administrator
SYARAT HERREGISTRASI SISWA BARU MA NASY’ATUL MUTA’ALLIMIN GAPURA TIMUR, GAPURA SUMENEP TAPEL 2020/2021

Herregistrasi pada tanggal 21 sampai 22 Juni 2020 pada jam 08.00 – 11.30 WIB Membawa materai 6000 Mengisi surat pernyataan siswa/i Bagi yang belum melengkapi berkas harap bawa sa

18/06/2020 13:06 WIB - Administrator
TERLAMBAT!

Jam 07.15 saya sudah siap berangkat ke madrasah. Buku bacaan, air botol isi ulang, rokok Diplomat beserta koreknya dan tas berisi beberapa buku sudah siap saya bawa. Tidak lupa hp andro

06/03/2020 09:36 WIB - Administrator